Защо да потърсите Кредитен посредник?

Професията на Кредитен посредник става все по-популярна у нас.

По данни от Асоциацията на кредитните посредници в България, за 2019 г. у нас са усвоени кредити на стойност, над половин милиард лева с помощта на Кредитни посредници.

Какво всъщност налага, човек да потърси Кредитен посредник и защо?

Тук не може да се даде еднозначен отговор. Ползите са много и от различен характер.

На българския пазар има над осемнадесет  Банки, които предоставят различни видове ипотечни и потребителски кредити при различни условия. В този  динамичен и конкурентен пазар, не може да се каже, че има добра или лоша Банка. Всяка Банка се стреми да предложи най-конкурентните условия на пазара за различните целеви групи потребители. Има няколко основни критерии, от които зависи отпускането на ипотечен кредит, те са определящи в процеса на неговото разглеждане. Офертите на различните Банки до голяма степен са функция от различните политики, които те имат по отношение на тези критерии.  Най важните от тях са:

  • Видът и степента на завършеност на имота обект на финансиране.
  • Оценката на имота.
  • Размерът и източниците на доход.
  • Кредитната задлъжнялост на клиента.
  • Кредитната история на клиента.

Различните Банки имат различни политики за финансиране на сделките, което до голяма степен  пряко влияе на офертите към клиентите. Това е напълно нормален процес.

Има Банки, които  финансират покупка на имоти на акт.14, други не, някои банки не финансират покупка на панелни жилища. Лихвените условия и процентът на финансиране също са различни в различните Банки според вида на имота и пр. …..

От друга страна всяка Банка би подходила по различен начин при финансиране, според дохода, който имаме и неговия източник. Едни Банки, например са  по-либерални в подхода си към доходи от собствен бизнес, други по-консервативни. Някои приемат доходи от наем, а други го приемат само като втори източник. Всяка Банка има собствена политика при определяне на достатъчност на доходите и степента на задлъжнялост на  потребителите.

Не на последно място е различен подходът по-отношение на кредитната история на клиентите. В регистрите на БНБ се съхранява пет годишна кредитната история на потребителите. Много важно е клиентът да има  добра кредитна история, защото това все повече влияе върху решението за финансиране.

При отчитането на всички тези основни критерии и корелацията между тях, може един и същи клиент да получи различни условия от различните Банки. Както и в една и съща Банка, сходни клиенти да получат различна оферта в зависимост от различни фактори.

Точно поради тези причини е необходимо, да се потърси Кредитен посредник!

Кредитните посредници работят с по-голямата част от Банките и познават техните политики и условия. След среща с Кредитен посредник, той ще анализира Вашите нужди и ще установи според фактите, в коя целевата група  попадате. Така той ще може, да Ви насочи към подходящите за Вас Банки, според профила и целите Ви. Ще анализира безпристрастно и професионално подходящите оферти, като Ви ги поднесе в  една разбираема форма.

Кредитният посредник ще съдейства при подготовка на документите и комуникацията с всички участници в процеса. За тези услуги Вие не трябва да заплащате нищо на Кредитните посредници. Регистрираните в БНБ Кредитни посредници са официални партньори на Банките и получават възнагражденията си от тях . Това означава, че Кредитният посредник не е обвързан с определена Банка, а за него е важно да намери най-добрата за Вас оферта и да Ви помогне да финализирате сделката.

Когато Ви потрябва финансиране потърсите Кредитен посредник! Разчитайте основно  на добра препоръка  и не забравяйте да проверите в сайта на БНБ, дали този посредник е регистриран като официален!