Безплатна кредитна консултация

 „МС Корект Консулт ” ЕООД е регистриран кредитен посредник.

Ако се нуждаете от :

 • Кредит за покупка на недвижим имот.
 • Ипотечен кредит за текущи нужди
 • Потребителски кредит.
 • Рефинансиране на кредити, обединяване на задължения.
 • Кредитна карта или овърдрафт.
 • Фирмен кредит.

Не се колебайте да ни потърсите!

Ще получите:

 • Професионален съвет от независим кредитен посредник, напълно безплатно за Вас. Като необвързан кредитен посредник, ние работим в партньорство с много банки, познаваме техните условия и ще изберем най–добрите за Вас.
 • Безпристрастно сравнение на условията на различните финансови институции – срокове, лихви, размер на кредита и допълнителни разходи. Правилният избор на тези параметри по кредита е от съществено значение за бъдещите Ви разходи и безпроблемното му обслужване.
 • Ще Ви предложим трите най-подходящи  за Вас оферти и ще Ви разясним условията по тях.
 • Нашите специалисти ще Ви помогнат да подготвите документите за кандидатстване. Ще Ви насочат, от къде и как най–бързо и лесно да ги подготвите. Ще Ви съдействат за попълване и оформяне на документите изисквани от банките.
 • Като наш клиент, ще се възползвате от преференциално разглеждане на искането за кредит. Ще получите най–добрите условия, добро отношение и съдействие.
 • Ние ще Ви разясним условията на договора, преди да го подпишете. Във всеки договор са регламентирани условия, при които ще ползвате кредита. Важно е те да се познават добре и да се изпълняват. Неспазването на условията по договора биха довели до увеличаване на лихвените условия, допълнителни такси, разходи и др.. Всичко това е много важно за минимизиране на риска от бъдещи загуби в резултат на неизпълнение на условията по договора за кредит.
 • Ще останем до Вас и след като сте получили кредита, ако имате допълнителни въпроси при последващото му обслужване . Желанието ни е да изградим добри и дългосрочни взаимоотношения с Вас и да Ви бъдем полезни в бъдеще.

И всичко това напълно безплатно за Вас!

Като регистриран кредитен посредник, ние получаваме възнаграждение от банките за усвоените кредити. Възнаграждението на кредитния посредник не е обвързано с избор на определена банка. Това ни дава възможност да защитим Вашия интерес, като изберем най–добрите условия за Вас.

За повече информация, свържете се с нас.