Закупуване или изграждане на сглобяема къща с банков кредит?

Вследствие на пандемията и работата от вкъщи, все повече хора търсят да закупят имот извън големите градове. Към парцелите за строителство има сериозен интерес, тъй като те дават възможност за различен тип строителство на монолитни или сглобяеми къщи. Ето защо, много често възниква въпроса ­­финансират ли банките закупуването или изграждането на сглобяеми къщи.? По този въпрос няма еднозначен отговор.

Какви възможности за финансиране предлагат банките?

Банките нямат готов продукт за Ипотечен кредит за изграждане или закупуване на сглобяема къща. Въпреки това, все повече потребители се ориентират към този тип строителство. Това е повод и банките да търсят варианти за изключения, комбинирани продукти и приемането на тези къщи като обезпечение на определена степен на завършеност.

Финансирането на този тип строителство може да се стартира по различни начини, като основният фактор за избора е самоучастието, което имате и необходимата сума за завършването на проекта. Ако имате голямо самоучастие и необходимите средства са под 100 хил. лева, то те могат да се осигурят с потребителски кредит.

Максималните размери на потребителските кредити, които банките отпускат са в размер между 60 и 100 хил. лв., в зависимост от  профила на клиента и банката. Необходимите средства могат да бъде осигурени и с Ипотечен кредит с обезпечение урегулираният поземлен имот върху който ще се строи. Ипотечният кредит позволява по-дълъг срок от потребителския кредит, по-ниска лихва и съответно по-ниска вноска.

Най-лесният начин за финансиране е предоставяне на друг готов имот, като обезпечение – апартамент или къща. В този случай е най-голям и процента на финансиране от страна на банката. Така, ако стойността на предоставяния имот е достатъчна, може да не ви е необходимо самоучастие.

Какви са изискванията на Банките към кредитоискателите и обезпечението?

На първо място е много важно доказването на платежоспособността на кредитополучателя. От съществено значение са размер и видът на възнаграждението, работодателя и сферата му на дейност, както и добрата кредитна история. От значение за банките е и възрастта на кредитоискателя.

Ако предоставите за обезпечение друг имот, то той трябва да е напълно завършен.

Някои банки биха приели като обезпечение и строящата се сглобяема къща, след достигане и на Акт 14, като процентът на финансиране е по-нисък. Много често в тези случаи се изисква допълнително обезпечение, с цел минимизиране на риска и увеличаване на процента на финансиране. Не на последно място е и кой е строителят, конструкцията и методът на изграждане на къщата.

По-високи ли са лихвите при този тип финансиране?

Постигането на по-добри ценови параметри е възможно при повечето ипотечни кредити, когато се докаже целта на кредита. Банките приемат различни начини за доказване, че целта е с отпуснатите средства да бъде построен  Вашият нов дом или ваканционен имот!

За структурирането на подобна сделка е необходима висока експертиза,  относно условията и изискванията на Банките. В повечето случаи такива сделки се разглеждат индивидуално и с редица изключения.

Ако сте решили да се възползвате от иновативните и бързо строящи се сглобяеми къщи, направете безплатна консултация с кредитен консултант.