Имате кредит. Ползвате ли най-добрите условия?

Забързани в ежедневието между лични и служебни задължения, не ви остава време да проверите възможно ли е да подобрите лихвените си условия?

През последните няколко години банковия пазар е изключително динамичен и конкурентен. Банките са стабилни, имат достатъчно ресурс, а лихвите по кредитите достигнаха историческо дъно.

Трябва ли да предприемете действия за рефинансиране?

Изтеглили сте ипотечен или потребителски кредит преди повече от три години, вероятно текущата ви лихва е по-висока от лихвените условия в момента.

Ако лихвата по ипотечния ви кредит е 3 или над 3%, се замислете за подобряване на условията. Рефинансирането на ипотечен кредит е свързано с определени разходи и усилия, но определено си заслужава. В момента на банковия пазар, при определени условия, могат да се намерят лихви за рефинансиране на ипотечен кредит средно около 2.3%.

Така ако например остатъка по кредита ви е около 120 хил. лева при текуща лихва 3%, а оставащият срок 22 г., чрез рефинансиране бихте спестили над 11 хил. лв., в дългосрочен плат. Замислете се, какви биха били ползите при по-висок текущ лихвен процент и по дълъг остатъчен срок.

При потребителските кредити процеса е по-бърз и лесен. Много фактори могат да повлияят за постигане на по-добри ценови параметри. Ползването на няколко кредитни продукта и тяхното обединяване в един кредит с по-добра лихва влияе върху месечната вноска. Така ще оптимизирате разходите и ще върнете по-малко лихви.

Какво да направите?

Имате два варианта:

  • Да тръгнете от банка в банка да проверявате условията. Така ще ви е нужно доста време и рискувате да пропуснете нещо важно в условията и таксите.
  • Да се свържете с необвързан кредитен посредник. Услугата на коректните необвързани кредитни посредници е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА за клиентите! Чрез кредитен консултант ще получите бързо и лесно оферти от банките. Той ще анализира безпристрастно условията и ще ви информира за всички стъпки на процеса, ще работи във ваш интерес, ще ви даде съвет, а решението ще е ваше.

Заявете БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ с наш експерт.