Разширява се обхвата за получаване на евтини заеми за фирми засегнати от Covid-19

Вече пет банки финансират най-засегнатите сектори а именно туризъм, транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и др.

Обобщена информация по темата, може да намерите в следващата статия.

Вижте пълния текст на статията…