Как да намалите разходите за вноски по Банковите си кредити? Обединете задълженията си!

В момент на икономическа криза е добре да помислите за намаляване на разходите за вноски по банкови кредити. Много често клиентите ползват няколко вида кредитни продукти, потребителски кредит, кредитна карта, овърдрафт, стоки на изплащане в една или няколко Банки. Това от своя страна, води до високи месечни разходи за обслужване на вноските по кредитите в Банките. Ползването на различни продукти в няколко Банки, увеличава разходите Ви за вноски и такси.

В период на икономическа криза, много често се случва, това да доведе до затруднения в обслужването на кредитите.

Ето варианти, как да се справите със ситуацията и да запазите добрата си кредитна история.

Ако имате регулярни, доказуеми доходи и добра кредитна история, може безплатно да се консултирате с регистриран кредитен посредник, който да намери най-изгодната за Вас оферта за обединяване на задълженията и оптимизиране на месечните разходи. Свържете се с нас, ще намерим за Вас най-доброто решение!

Ако по някакъв начин, вече сте засегнати от кризата, може да се обърнете към нас за съвет или към обслужващите Ви Банки за разсрочване на задълженията.

Все още има варианти заедно да се справим и с лекота да преминем, през настоящата финансова криза!

Поздрави,

Екипът на МС Корект Консулт