Очаквани отражения на кризата върху пазара на недвижими имоти

Как ще се отрази създалата се ситуация върху пазара на недвижими имоти у нас?

Към момента никой, не би богъл да направи точна прогноза за отражението на кризата върху пазара на недвижими имоти.

Всичко зависи от продължителността на здравния проблем и отраженито му върху икономиките на микро и макро ниво.

Ето и някои прогнози на експерти в областта на имотния пазар и кредитните консултанти.