Вижда ли се вече отражението на здравната криза върху цените на имотите и наемите у нас?

За момента тенденциите от страна на участници на пазара за недвижими имоти са по- скоро за изчакване, отколкото за спешни покупки или продажби.

Тези фактори доведоха до лек спад и по-скоро задържане на цените на имотите, отколкото до срив в пазара.

По-голям спад в цените се наблюдава в наемите на недвижими имоти и най-вече на търговските обекти.