10 – годишната давност лесно може да се заобиколи

Въвеждането на 10-годишната абсолютна давност за дълговете на физически лица окончателно бе приета от депутатите с гласуването на второ четене на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Ще има ли  реална полза за длъжниците от направените промени? Как ще се прилага новата разпоредба? Различни са нагласите и тълкуванията на промените в закона от специалистите в правната сфера.

Предлагам Ви да се запознаете със следващата статия, където ще придобиете обща представа за фактическото прилагане на промените в закона.