Как да кандидатствате за ипотечен кредит с доходи от чужбина?

Все по-често към нас се обръщат за консултация българи, които работят и живеят дългосрочно в чужбина. По една или друга причина те проявяват интерес за закупуване на жилищни имоти в България. За реализиране на това начинание в повечето случаи, им се налага да ползват и ипотечен кредит. С цел да бъдем полезни, ще се опитаме накратко, да обобщим основните изисквания и възможности за финансиране на българи с доходи от чужбина.

Какви възможности за финансиране предлагат банките?

През последните години банковият пазар у нас е изключително динамичен и конкурентен. Всяка банка се стреми да привлече повече и качествени клиенти, но и всяка си има своята политика и правила за финансиране, както и възможности за индивидуален подход към клиентите си по реда на изключенията от правилата. По отношение на финансирането на българи доказващи доход от чужбина, политиките им значително се различават: някои банки финансират при условия доближаващи се до тези за клиенти с доказан доход от България, други  при по-утежнени условия, а има и такива които изобщо не финансират този профил клиенти.

По правило се приемат за разглеждане доказани доходи на българи работещи в Европейски съюз, Европейско икономическо пространство, Швейцария, САЩ, Канада, Великобритания. Доходи извън посочените се приемат по изключение, като от съществено значение е профила на клиента. За предпочитане е доходите да са от трудови правоотношения, но се разглеждат и доходи на самоосигуряващи се  лица или от собствена фирма.

Практически за този профил клиенти се разглеждат и отпускат основно целеви кредити обезпечени с жилищен имот:

  • целеви ипотечен кредит за покупка- целта на такъв кредит е закупуване на имот в България
  • целеви ипотечен кредит за рефинансиране- с такъв кредит бихте могли да рефинансирате съществуващ вече кредит от друга банка при по-добри условия.
  • по-рядко и по изключение  може да бъде отпуснат и  ипотечен кредит за текущи нужди

Какви са изискванията на Банките към кредитоискателите и обезпечението?

Независимо дали доказва доходи от чужбина или от България, банките започнаха да разглеждат всеки клиент строго индивидуално, според профила му и целта на исканото финансиране. На практика при разглеждане на кредити с доход от чужбина, те имат завишени изисквания към кредитоискателите и имотите обезпечаващи кредита.

За да докажете платежоспособност ще е необходимо да предоставите минимум:

  • Трудов договор и извлечения от сметки  за от 7 до 12 месеца назад. В определени случаи може да бъде изискано писмо от работодателя Ви, че не сте в изпитателен срок или предизвестие. Ако доходът се доказва от собствена фирма или самоосигуряващо се лице са необходими и данъчни декларациите за две или три финансови години.
  • Задължително се прилага  справка от кредитно бюро в съответната държава. Изискването е с цел да се установи имате ли кредитни задължения там и какъв е кредитният Ви рейтинг. Ако ползвате кредити те трябва да са редовно обслужвани и месечните им вноски се приспадат при анализа на дохода. Обикновено вноските по всички кредитни задължения заедно с вноската по искания кредит, не трябва да надхвърлят 35- 40% от доказания доход.
  • Ако изисканите документи не са на Английски език, ще е необходимо да бъдат преведени и легализирани на български език.
  • По правило е задължително да има съдлъжник по кредита с постоянно местоживеене в България. Не е задължително той да има доказан доход. Това е лице с което банката би могла да осъществи контакт при необходимост и невъзможност, да се свърже с Вас. Относно това изискване, някой банки биха направили изключение в зависимост от профила Ви.

Ако по някаква причина не можете да докажете дохода си, решението е да се присъедини платежоспособен съдлъжник с доходи от България.

  • Ще е необходимо  да имате и самоучастие в размер между 30-35% от стойността на имота. Рядко банките финансират повече от 70% от пазарната оценка на имота.

Относно  имота, който ще закупувате или ипотекирате  изискването е да има степен на завършеност акт.16. По отношение на това изискване може да се направят изключения. От съществено значение  е профила на клиента и репутацията на инвеститора и строителя на сградата.

Ако сте решили или обмисляте закупуване на имот в България, проучете първо възможностите за финансиране според профила си. Така ще се предпазите от бъдещи рискове или ще бъдете информирани за тях.

От къде да започнете?

За да не губите ценно време и да получите професионален съвет е препоръчително да се свържете с необвързан кредитен посредник. Кредитният посредник  е независим от банките и защитава Вашите интереси. Той ще Ви даде ценни съвети и ще намери най-изгодните  условия за Вас на банковия пазар.

Услугите на кредитния посредник са БЕЗПЛАТНИ за потребителите!

Преди да се доверите на кредитния посредник,  проверете дали е регистриран в БНБ,  за да сте сигурни, че ще получите качествена и БЕЗПЛАТНА услуга!!!

 Заявете консултация с наш експерт!