Държавата предлага да гарантира студентски кредити до 40 млн. лева през 2021 г.

Какви са възможностите за студентски кредит в България? Кои са банките, които отпускат кредит за обучение на студенти и докторанти?

Вижте статията в Investor.bg.