Възможност за безлихвени кредити

Близо два месеца  физически лица и самоосигураващи се, могат да се възползват от безлихвени кредити отпускани от определени търговски Банки в България.

Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19.

По данни на ББР 1 500 души седмично получават одобрение по тази програма. С цел разширяване на обхвата на програмата и достигането и до максимален брой нуждаещи се ББР облекчи условията.