Криза, банки, имоти.

През последната година изведнъж се оказахме в нова реалност. Здравна, социална и икономическа криза са в центъра на ежедневието ни. Пандемията даде голямо отражение в редица сфери на живота ни, много сектори се оказаха сериозно засегнати. Противно на очакванията в началото, пазарът на недвижими имоти и ипотечното кредитиране останаха устойчиви и дори бележат ръст. Въпреки краткосрочния стрес, на пазара на недвижими имоти през Март миналата година, банките не спряха кредитирането. Финансирането остана достъпно и на ниски лихвени нива, което до голяма степен помогна за обръщане на тенденцията и възстановяване на търсенето на имоти. Една година по-късно, светът е с надежда за справяне с пандемията и плавно нормализиране на икономиките. Предвид тези тенденции, достъпното финансиране и нулевите лихви по депозитите, има основание да се смята, че и през 2021 година пазарът на имоти ще остане стабилен и дори ще расте.

Пазарът на недвижими имоти ще расте и през 2021 г.

Според анализатори и наблюдатели на пазара, стойността на жилищата расте и не показва признаци на забавяне. Всички големи градове в страната отчитат умерен ръст в цените на имотите. Стойностите им в новопостроените сгради, са се повишили средно с 2% през миналата година, а на старите с около 6%. В последно време се наблюдава отчетлив спад в издадените разрешителни за стартиране на строежи. Друг фактор, който ще окаже влияние на пазара е сега действащата нормативна уредба №5/28.12.2006 г., на МРРБ. Според нея след 2022 г., няма да могат да бъдат продавани имоти в сгради без технически паспорт. Към момента на това изискване отговарят само сгради въведени в експлоатация след 2007 г.. Това са все предпоставки за намалено предлагане в краткосрочен план и запазване на цените. От друга страна, нулевите лихви по банковите депозити през последните няколко години и ниските лихви на банковите кредити, насърчиха хората да инвестират в недвижими имоти, което е фактор за повишено търсене и ръст на цените на имотите.

Пандемията повлия в определена степен и на нагласите на купувачите. Наблюдава се и все по ясна тенденция за търсене на имоти извън големите градове, като се търсят предимно еднофамилни къщи с дворни места или парцели за застрояване. В София ръст бележат цените на имоти в близост до Метростанции и големи търговски комплекси с добра инфраструктура.

Банките финансират при все по изгодни условия!

Според статистиката на БНБ  за 2020 г., общата стойност на новоотпуснатите ипотечни кредити е 4,181 млрд. лв..

Заеми за покупка на имоти при изгодни условия и ниски лихви предлагат всички банки в страната. Лихвите варират от 2,3% до около 3% в зависимост от различни фактори.

Банките финансират между 80% и 90% от пазарната стойност на закупувания имот в зависимост от вида на имота. Останалата сума трябва да я имате като самоучастие. Ако имате по-голямо самоучастие може да разчитате на по-ниска лихва.

Най-важният фактор, който оказва влияние на лихвения процент е размера и стабилността на доходите Ви. Ако разполагате с по-висок доказан доход от стабилна сфера на дейност, можете да разчитате на по-нисък лихвен процент.

Срокът на кредита от своя страна, влияе на лихвата и процента на финансиране от пазарната стойност на имота. Колкото е по-кратък срока на кредита, толкова по-голям е процентът на финансиране, а лихвата е по-ниска. Но водещото в определянето на срока трябва да бъде възможността да изплащате кредита без да се затруднявате финансово.

Размерът на кредита също оказва влияние на лихвения процент. Колкото е по-голям размера на кредита и имота е по-скъп, толкова по-ниска е лихвата, която може да си договорите.

Офертите на различните банки са различни и индивидуални за всеки според профила му и вида на закупувания имот. Поради това е добре, да се проучи банковия пазар предварително, като се сравнят офертите на различните банки точно за Вашия профил.

Преди да предприемете крача за капариране на имот е препоръчително да получите и предварително одобрение от избраната банка. Така си осигурявате спокойствието, че ще можете да осигурете необходимите средства за покупката и няма да претърпите финансови загуби и неустойки.

За да не губите ценно време и да получите професионален съвет е препоръчително да се свържете с кредитен посредник. Кредитният посредник е независим от банките и защитава Вашите интереси. Той ще Ви даде ценни съвети и ще намери най-изгодните за Вас условия на банковия пазар.

Услугите на кредитния посредник са БЕЗПЛАТНИ за потребителите!

Може да заявите консултация с НАС.

Внимание! Преди да се доверите на кредитния посредник, проверете дали е регистриран в БНБ, за да сте сигурни, че ще получите качествена и БЕЗПЛАТНА услуга!!!