Какво да предприемем ако не можем да си плащаме вноските по кредита

Животът понякога ни изправя пред неочаквани предизвикателства, които затрудняват изпълнението на финансовите ни задължения, включително изплащането на заеми.

Какво да направите ако имате проблем с месечните вноски по кредитите?

На първо място не отлагайте решаването на проблема. Ако не вземете бързи мерки може да има тежки последици. Дори и да сте взели грешни финансови решения, има какво да предприемете преди това да се отрази на кредитната ви история и способността да управлявате финансите си в дългосрочен план.

Добре е да потърсите безплатна консултация от кредитен консултант.

Безпристрастен и независим експерт  може да анализира обективно ситуацията, в която се намирате и да предложи различни решения.

Обединяване на задълженията е изключително подходящ метод, ако ползвате няколко кредитни продукта при различни кредитори. Ако обедините всичките си задължения в едно, ще успеете да намалите месечните си вноски значително и ще спестите средства от разходи за месечни такси обслужване на сметки, такси за преводи или вноски.

Този метод също е ефективен, когато сте закупили имот с банков кредит и паралелно с него или след това се е наложило да теглите допълнително кредити за ремонт и обзавеждане. През последните години цените на имотите се повишиха значително. Сега е момента да проверите дали пазарната му оценка  ще позволи да рефинансирате ипотечния си кредит, като обедините в него всичките си задължения и това със сигурност ще оптимизира разходите ви.

Предоговарянето е механизъм подходящ за лица, които имат задължения само към една банка и въпреки това изпитват  затруднения с вноските. Може да се обърнете към кредитора си и да поискате предоговаряне на условията, за да не влошите кредитната си история. Вероятно ще можете да си договорите гратисен период или разсрочване на задълженията, тъй като кредиторите също имат интерес да обслужвате дълга си редовно.

Ако все пак откаже, проверете дали не можете да намерите по-добри условия за кредит при друг кредитор?

Преструктурирането е крайна мярка

Ако вече сте забавили плащанията и сте влошили кредитния си рейтинг е добре да помислите за преструктуриране на дълговете си. Ще бъде трудно, но не и невъзможно да вземете контрол над ситуацията. Правилния подход е първо да  извадите справка от БНБ за актуалната ви кредитна история и да потърсите помощ от финансов консултант.

Подходящ експерт с опит може да ви помогне да започнете с решаването на проблема, ако имате воля за това.

В каквато и ситуация да сте изпаднали е добре да предприемете действия.

Заявете БЕЗПЛАТНА консултация