Асоциацията на кредитните посредници в България прие Етичен Кодекс

През последните няколко години, кредитното посредничество в България отбелязва много динамичен растеж и все по-голямо търсене от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити. Заедно с нарастващата популярност, идва и по-голяма отговорност към клиентите и към банките партньори, с цел запазването и повишаването на репутацията на професията кредитен консултант. Асоциацията на Кредитните Посредници в България (АКПБ), www.acib.bg, има мисията да обединява интересите на нейните членове, регистрирани като необвързани кредитни посредници в БНБ, както и да спомага за налагането на високи стандарти на работа с клиентите и партньорство с банките и финансиращите институции.

Прочете цялата статия ТУК.