Овърдрафти

Овърдрафтът е вид банков кредит който има за цел да Ви осигури средства за кратък период от време, обикновено до получаване на трудовото Ви възнаграждение. Обичайно е разполагаем в сметка по която получавате заплата. При правилното му ползване овърдрафтът Ви дава възможност да потребите стока или услуга, дори да не разполагате със собствени средства и се възстановява сам при постъпление на работна заплата. Така от една страна ползвате средствата когато са Ви необходими и заплащате лихва само за изразходената сума и за дните през които сте я използвали. Ако не ползвате средства от овърдрафта не дължите нищо. От друга страна тегленето на средства в брой е без такса за ползвания кредит и Ви струва толкова колкото би Ви струвало теглене на собствени средства от банкомат.

Препоръчително е да ползвате овърдрафт от банката в която си получавате заплатата, така ще си спестите излишни усилия по обслужването му. Банките отпускат различни по размер и лихвени условия овърдрафти. По наше мнение е добре Вие сами да ограничите ползвания овърдрафт, до размера на месечното Ви възнаграждение и да го ползвате само в краен случай. Така ще минимизирате разходите за лихви, а от друга страна винаги ще разполагате със средства.

Съветваме Ви, да наемете регистриран Кредитен посредник, ако Ви се налага да ползвате кредитен продукт. Свържете се с нас, ние ще Ви съдействаме.

Това е услуга напълно безплатна за Вас, а ще Ви помогне да постигнете най-доброто за себе си, като спестите най-ценният ресурс – Времето.

За повече информация, свържете се с нас.